Německo a Česko sdílejí nejen společnou hranici, ale také společnou staletou historii. Čechy a Morava byly součástí Svaté říše římské a na území našich slovanských sousedů žili Němci. Tuto sounáležitost však na mnoho desítek let narušily události, k nimž došlo v období druhé světové války.

Obnovení vztahů mezi Německem a Českem umožnil teprve až pád železné opony a vstup České republiky do Evropské unie. V dnešní době jsou tyto sousední státy hospodářsky opět úzce spjaty: Německo je největším zahraničním investorem v Česku. Německé podniky provozují v Česku zhruba 1 000 poboček, které tam zaměstnávají kolem 315 000 pracovníků. Česko je po Polsku druhým nejvýznamnějším východoevropským obchodním partnerem Německa.

Důležitým a nezanedbatelným faktorem pro podnikatelské úspěchy v zahraničí je profesionální a spolehlivá podpora v otázkách a úkolech v oblasti práva, daní a auditu. To platí pro tuzemsko i zahraničí a především na rozhraní mezi jednotlivými zeměmi. Nejdůležitějším faktorem pro úspěch je vedle jazykových a mezikulturních schopností především hranice přesahující porozumění odborným tématům a specifické rysy jednotlivých zemí.

Tým Czech Republic Services z organizace Mazars vedený Dr. Adrianem Cloerem (Mazars Berlín) a Milanem Prokopiusem (Praha) tvoří němečtí a čeští právníci, daňoví a podnikoví poradci a auditoři. Nabídka služeb je určena rovnoměrně německým podnikům působícím v Česku a českým podnikům činným v Německu.

Poradenství se soustředí na veškeré otázky související s dovozem a vývozem a také se zakládáním poboček a akvizicemi v zahraničí. Organizace Mazars přebírá samozřejmě také běžné základní úlohy: od mzdového a finančního účetnictví přes sestavování roční závěrky a daňového přiznání až po hospodářský audit.

Oblasti služeb Mazars Czech Republic Services v kostce

Zahájení

 • Založení poboček
 • Založení podniku
 • Akvizice podniku
 • Joint Venture

Daňová optimalizace

 • International Tax Structuring (mezinárodní strukturalizace daní)
 • Transfer Pricing (převodní ceny)
 • Clo a daň z obratu

Zajištění práva

 • Smluvní právo
 • Právo obchodních společností
 • Právo v oblasti ochranných známek a IT
 • Nemovitosti

Řízení pracovníků

 • Global Mobility a vysílání pracovníků
 • Řízení lidských zdrojů
 • Mzdové účetnictví
 • Pracovní právo

Plnění povinností

 • Clo a daň z obratu
 • Finanční účetnictví
 • Kontrolní činnosti a výkaznictví
 • Roční závěrka
 • Daňová přiznání
 • Celosvětové softwarově podporované řízení projektů a lhůt

Posuzování a zvládání rizik

 • Povinné audity
 • Dobrovolné audity
 • Interní revize
 • Rizika, dodržování pravidel a odpovědnost
 • Lidská práva

Nejvyšší kvalitu lze zaručit v případě, že se organizace Mazars stará o váš podnik v Česku i Německu. Se stejným zaujetím jsme vám k dispozici také jako profesionální partner jen v jedné zemi, pro jednotlivé projekty, které vyžadují mimořádné schopnosti nebo jsou naléhavé, a také k poskytnutí kvalifikovaného druhého názoru. 

Služby organizace Mazars se vyznačují úzkou spoluprací, přímou komunikací a požadavkem, aby všichni poradci nabízeli každému klientovi prvotřídní i pragmatická a srozumitelná řešení z jednoho místa. Struktura ceny a výkonu je přitom vždy transparentní a je přizpůsobena vašim požadavkům.

Obraťte se na nás. Těšíme se na vás!

* Pflichtfelder

Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme und für die Zuordnung für eventuelle Rückfragen gespeichert werden. Ich habe die Erklärung zum Datenschutz gelesen und akzeptiere diese.

Auf Deutsch

Kontakt

Mezinárodně

Europa

Mazars, eine der weltweit größten Professional Service Firms, hat seine Wurzeln als einzige Unternehmensgruppe seiner Profession und Größe in Europa. Gegründet in Frankreich, ist Mazars inzwischen auf allen Kontinenten der Welt vertreten. Europa bildet jedoch das traditionelle Wirkungszentrum und prägt die Unternehmenskultur weltweit.

Tax Guide