W ostatnich dziesięcioleciach obszar gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej stawał się dla niemieckiej gospodarki coraz ważniejszy. Dzięki bliskiemu położeniu, wielkości oraz przyjaznemu klimatowi inwestycyjnemu Polska już od lat jest dla niemieckiej gospodarki atrakcyjnym miejscem do lokowania produkcji i inwestycji.

Niemieckie firmy mają w Polsce ok. 1350 oddziałów, które zatrudniają łącznie blisko 340 tys. pracowników. Minęły już czasy, kiedy to tylko polska gospodarka była zależna od niemieckiej. Dziś także niemiecka gospodarka staje się coraz bardziej zależna od polskiej. W 2017 r. wymiana handlowa między oboma krajami przekroczyła 100 miliardów euro i stale rośnie.

Ważnym czynnikiem sukcesu biznesowego za granicą jest profesjonalne wsparcie w obszarze prawnym, podatkowym i kontrolnym. Dotyczy to zarówno działalności w kraju, jak i za granicą oraz na styku obu krajów.

Zespół Poland Services firmy Mazars pod kierunkiem prof. dr. Adriana Cloer (Mazars Berlin) i Joanny Stygar (Mazars Warszawa) składa się z wysoko wykwalifikowanych adwokatów, doradców podatkowych, konsultantów ds. zarządzania oraz rewidentów gospodarczych, którzy w języku niemieckim oraz polskim udzielą firmom niezbędnego wsparcia. Zespół Poland Service firmy Mazars powołano do obsługi polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego.

Doradztwo skupia się na wszystkich kwestiach związanych z importem, eksportem, otwieraniem oddziałów i nabywaniem przedsiębiorstw za granicą. Firma Mazars bierze na siebie także realizację cyklicznych zadań – od rozliczeń kadrowo-płacowych i rachunkowości finansowej, przez sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i wypełnianie deklaracji podatkowych, po przeprowadzanie audytów.

Zakres usług Mazars Poland Services

Rozpocznij

 • Założenie siedziby przedsiębiorstwa
 • Rozpoczęcie działalności
 • Nabycie przedsiębiorstwa
 • Joint Venture

Optymalizacja podatków

 • Międzynarodowe struktury podatkowe
 • Ceny transferowe
 • Cło i podatek VAT

Zapewnienie praw

 • Prawo umów
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo znaków towarowych i prawo IT
 • Nieruchomości

Zarządzanie pracownikami

 • Globalna mobilność i delegowanie pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe
 • Prawo pracy

Wypełnianie obowiązków

 • Cło i podatek VAT
 • Rachunkowość finansowa
 • Kontroling i sprawozdawczość
 • Roczne sprawozdania finansowe
 • Deklaracje podatkowe
 • Globalne, komputerowe zarządzanie projektami i terminami

Kontrola i zarządzanie ryzykiem

 • Kontrole obowiązkowe
 • Kontrole dobrowolne
 • Audyt wewnętrzny
 • Ryzyko, zachowanie zgodności z przepisami, odpowiedzialność
 • Prawa człowieka

Firma Mazars to gwarancja najwyższej jakości obsługi Twojej firmy w Polsce i w Niemczech. Z równie dużym zaangażowaniem jesteśmy do Twojej dyspozycji także jako profesjonalny partner w zakresie projektów realizowanych tylko w jednym kraju wymagających specjalnych kompetencji, drugiej opinii lub bardzo pilnych. 

Usługi świadczone przez firmę Mazars cechują się krótkimi procedurami, bezpośrednią komunikacją, a celem wszystkich naszych doradców jest oferowanie klientom wysokiej jakości, pragmatycznych i zrozumiałych rozwiązań. Relacja korzyści do kosztów jest zawsze przejrzysta i dostosowana do wymogów klienta.

Wystarczy nawiązać z nami kontakt. Serdecznie zapraszamy!

* Pflichtfelder

Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme und für die Zuordnung für eventuelle Rückfragen gespeichert werden. Ich habe die Erklärung zum Datenschutz gelesen und akzeptiere diese.

Auf Deutsch

Kontakt

Międzynarodowo

Europa

Mazars, eine der weltweit größten Professional Service Firms, hat seine Wurzeln als einzige Unternehmensgruppe seiner Profession und Größe in Europa. Gegründet in Frankreich, ist Mazars inzwischen auf allen Kontinenten der Welt vertreten. Europa bildet jedoch das traditionelle Wirkungszentrum und prägt die Unternehmenskultur weltweit.

Tax Guide